Vi ser grunden för någons verksamhet…

…i ett funktionellt, tåligt och snyggt golv. Med en både snabb och säker produktion bidrar vi till att användaren kan ta sina lokaler i bruk så fort som möjligt.

Linotol är Skandinaviens ledande leverantör inom golventreprenader. Bolagets servicekontor ligger i Norrköping. Härifrån leder vi en koncern med omkring 140 sysselsatta och en årlig omsättning på cirka 350 miljoner kronor.

Bland våra kunder finns såväl byggentreprenörer och fastighetsägare som arkitekter och byggkonsulter. Vi är samarbetspartner och bollplank åt vissa av kunderna, och ren utförare åt andra. Oavsett vilket stöd du behöver så är vårt breda erbjudande och långa erfarenhet en garanti för att vi aldrig föreslår eller producerar ett golv som inte passar för ändamålet.

Vårt totalerbjudande är en av bolagets främsta styrkor. Genom det kan vi samordna alla delar i en golvproduktion inom ett och samma bolag – från grundkonstruktioner till alla slag av färdiga ytskikt. En stor, effektiv och väl utvecklad maskinpark bidrar ytterligare till en stark plattform för kvalitet och effektivitet i arbetet.

Kvalitet, Miljö & Etik

Linotol är anslutet till organisationen Sveriges Byggindustrier, vilket innebär att vi följer Samhällsbyggnadssektorns etiska regler. Bolaget är diplomerat enligt Povel, Sveriges Byggindustriers ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi arbetar också ständigt med vår egen kunskapsförbättring, genom att utveckla och förädla våra tjänster.

Povel diplomerat företag

Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

sverigesbyggindustrier.se/povel

Så här arbetar vi

Nyheter och Pressmeddelanden

P-hus Palissaden i Kungälv

P-hus Palissaden i Kungälv

27 Oktober 2017

Bergman & Höök bygger ett prefabricerat parkeringshus med 3.200 kvm pålad bottenplatta....

Nytt designgolv hos evenemangsarenan Conventum

Nytt designgolv hos evenemangsarenan Conventum

23 Oktober 2017

För beställaren Örebroporten har Linotol gjutit ett slitagetåligt designgolv modell...

Final av Linotoldagen i Malmö

Final av Linotoldagen i Malmö

13 Oktober 2017

Även finalen av Linotoldagen i Malmö blev lyckad.. Många röster hördes från publiken om att...

Bostadsrätter mitt i Malmös mest spännande stadsdel

Bostadsrätter mitt i Malmös mest spännande stadsdel

11 Oktober 2017

Ikano bygger totalt 166 lägenheter och etapp 2 av 5 har påbörjats. Det nya kvarteret Parken...

Maratongjutning för E.ONs nya kretsloppsanläggning

Maratongjutning för E.ONs nya kretsloppsanläggning

9 Oktober 2017

För NCC har Linotol gjutit golv till E.ONs nya kretsloppsanläggning vid Högbytorp i Upplands-Bro...