En leverantör för alla delar

En kontakt, säkra och smidiga övergångar, sparad tid – största nyttan av effektiviteten i vårt totalerbjudande har du givetvis om du utnyttjar det. Men även i de fall där vi bara ansvarar för ett av leden i kedjan har du fördelen av att vi vet exakt vad steget före måste prestera och vilka förutsättningar steget efter behöver för att slutresultatet ska bli bra.

Linotol arbetar både med produktion av nya golv och renovering av befintliga. Genom våra konstruktörer säkerställer vi att de färdiga golven har en konstruktion som är dimensionerad för de påfrestningar som ställs av en viss verksamhet. Det gäller även vid renoveringar, då golven kan behöva dimensioneras om.

Ofta får vi även i uppdrag att lägga ytskikten. Med den breda erfarenhet vi har av olika typer av ytbeläggningar och deras egenskaper kan vi på goda grunder avgöra vilken eller vilka som bästa lämpar sig för en viss verksamhet, med hänsyn till önskemål om design och funktion.

Klicka för att förstora