Under begreppet designgolv har vi samlat diamantslipning, så kallat superfloor, och designspackel, det vill säga spackel där bruket pigmenteras för att sedan lackas eller poleras.

Vårt arbete börjar alltid med en besiktning av den aktuella ytan för att se om den håller kvalitetsmässigt för ett designgolv. Vissa ytor behöver porspacklas, andra bara dammas av. Somliga kräver lagning och injektering. I vissa fall håller inte kvalitén för ett designspackel eller en diamantslipning och då kan vi diskutera alternativa lösningar, som exempelvis en härdplastbeläggning. Om betongen är allt för trasig eller förorenad kan det vara mer ekonomiskt att låta oss fräsa upp den och lägga på ny betong.

För ytor som används är tiden kritisk

När det gäller designgolv handlar det ofta om arbeten med ytor som redan är i bruk, där det inte är möjligt att tillfälligt stänga ner eller flytta verksamhet och inte heller släppa in hantverkare som stör den. Linotol arbetar regelbundet med projekt där arbetsytorna endast är tillgängliga under vissa tider på dygnet eller i veckan. En fördel i sammanhanget är att vi kan mobilisera en stor och effektiv maskinpark, inklusive maskiner för diamantslipning, vilket innebär att vi kan färdigställa stora ytor på kort tid. När det gäller slipning och polering; upp till 500 kvm per dag, och flytspackling; upp till 2 000 kvm i veckan.

Designgolv 
Peter Adsell

Peter Adsell

Affärsområdeschef

+46 (0)708 67 43 00

peter.adsell@linotol.se

Relaterade projekt

Ålands Sjöfartsmuseum

Ålands Sjöfartsmuseum

Ålands Sjöfartsmuseum

Tele2 Arena

Tele2 Arena

Stockholm