Alla golv behöver fortlöpande underhållas och över tid fräschas upp. Vi har stor kompetens och många års erfarenhet av vilka metoder och kemikalier som krävs.

Linotol Underhåll golv erbjuder slutskurning, polering och impregnering vid nyproduktion samt underhåll och uppfräschning av befintliga golv. För att få en renare, smutsavvisande och mer hållbar golvyta krävs det regelbundet underhåll. Det är inte bara valet av golvmaterial som bidrar till ett bra resultat utan även skötseln av golvet. Med rätt val av metod och kemikalier förbättras golvet kvalité och livslängd avsevärt och miljöpåverkan minskas som en följd av rätt underhåll. Trots att man sköter sitt golv så tenderar golven att behöva en professionell översyn och revidering till en anpassad underhållsplan som snabbt och långsiktigt lönar sig.

Vi har stor kompetens och många års erfarenhet av vilka kemikalier och metoder som krävs för rengöring, ytpolering och impregnering av golvet för att få den bästa ytan och längsta hållbarheten. Med vår egen maskinpark anpassad för stora ytor blir vi mycket tidseffektiva i utförandet och har kapacitet att färdigställa upp till ca 4 000 kvm per dag

FöreFöre

EfterEfter

Underhåll golv 
Pether Skoglund

Pether Skoglund

Affärsområdeschef

+46 (0)705-54 98 33

pether.skoglund@linotol.se

Relaterade projekt