Projekt för undvikande av plastiska krympsprickor i betong

20 maj 2020

Linotol deltar i ett SBUF-projekt (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond) tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, Betongindustri, Skanska och Cementa. Målsättningen är att med en ny beräkningsmetod undvika plastiska krympsprickor i betongen.

En betongkonstruktions bärförmåga och tekniska funktion påverkas i hög grad om sprickor uppstår under dess livslängd. Det finns flera orsaker till sprickbildning, men huvudfokus i detta projekt är de tidiga så kallade plastiska krympsprickorna.

Kostnaderna för att reparera sprickorna kan bli mycket höga och det har uppskattats att de årligen i Sverige kan uppgå till 30 miljoner kr, säger Richard McCarthy, Teknisk chef på Linotol.


Exempel på plastiska krympsprickor i brobaneplatta.

Idag fokuserar man enbart på vattenavdunstningen från betongytan för att kontrollera risken för plastiska krympsprickor, men det anses inte tillräckligt. Betongens strukturuppbyggnad påverkar också risken, varför man nu vill vidareutveckla de modeller som finns. Man vill också på ett säkrare sätt kunna uppskatta risken för plastiska krympsprickor innan gjutning.

Branschnyttan med detta projekt är stor. Entreprenören kan på förhand, det vill säga innan gjutning, välja en betong med minsta uppsprickningstendens för aktuell tillämpning samt välja åtgärder på arbetsplats med hänsyn till väderlek under och strax efter gjutning, säger Wiktor Holstenson, Entreprenadchef på Linotol.

Jämförelse mellan egenskaper hos den nya modellen och egenskaper hos de metoder som idag används för uppskattning av sprickrisk.
Nuvarande metoder Den nya modellen
Väderleksförhållanden och gjuttemperatur Ja Ja
Uppskattning av avdunstning Ja Ja
Med tanke på betongblandning Nej Ja
Uppskattning av blödning Nej Ja
Med tanke på betongkonsistens (SKB, vibrerad, osv) Nej Ja
Jämföra uppsprickningsrisk hos olika typer av betong Nej Ja

Andra fördelar är att sprickorna kan hållas på minimal nivå genom ny kunskap om materialval och härdningsmetod, att kostsamma reparationer reduceras, och nog så viktigt, färre sprickor innebär längre livslängd och god funktion, vilket leder till stora hållbarhetsförtjänster för beställare och samhälle, säger Richard McCarthy

– Detta är ett mycket bra tillfälle att vidareutveckla och tillämpa de modeller som tagits fram vid Luleå Tekniska Universitet av Faez Sayahi som doktorerade inom ämnet 2019. I och med detta hoppas vi kunna förfina metoder och prognosverktyg att undvika sprickorna, speciellt genom att ta hänsyn till inverkan av betong och gjutförhållanden. Linotols medverkan i projektet ger oss möjligheter att få tillämpa grundforskning i full skala. Sådana borde vi få flera av, säger Mats Emborg, Professor Luleå Tekniska Universitet och forskningschef Betongindustri.


I projektet kommer både laboratorieförsök, halvskaleförsök och fältförsök att ingå.
Laboratoriefoton: Luleå Tekniska Universitet. Foto/utförande fältförsök: Esping & Löfgren (2005).

För mer information:
Richard McCarthy, Teknisk chef, 070-7264001, richard.mccarthy@linotol.se.

Kontakt

Linotol levererar golvlösningar – för kommersiellt, offentligt och industriellt bruk samt för större bostadsprojekt. Omfattar nyproduktion, reparation och underhåll av golv. Linotol verkar i Sverige, Danmark, Norge och har kontor i Norrköping, Stockholm, Göteborg, Alingsås, Malmö och Middelfart, Danmark. Bolaget är den enda aktören i Skandinavien som arbetar med hela spektrat av lösningar, från golvkonstruktion till alla typer av ytbeläggningar.

Linotol har sju affärsområden: Armerad betong, Betonggolv & Konstruktioner, Designgolv, Fogfria golv, Klinkergolv, Entregolv samt Underhåll golv. Linotol har 200 anställda och omsätter 620 miljoner.

Nyheter & pressmeddelanden

2020-10-21 Nyhet

Hos Linotol i Norrköping har nu SBUF-projektet startat (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond). Linotol tillsammans med Luleå…

2020-07-10 Nyhet

I Västberga, nära Stockholm City, uppförs hus 72 för lager och butiker. Linotol har hela…

2020-06-29 Nyhet

Grattis Michael “Lalle” Larsson till årets Företagare 2020! Juryns motivering: ” På stabil grund sedan…

Fler nyheter