Projektbeskrivning

Hall, Södertälje

Linotol armerad betong har utfört betongarbeten i samband med att fängelset Hall har byggts ut.

AFFÄRSOMRÅDE Armerad betong
ORT Södertälje
PROJEKTNAMN Hall
UTFÖRT 2019–2020
HUVUDENTREPRENÖR Skanska
SLUTKUND Statens fastighetsverk
Visa projektlista
Visa karta