Rehns, Nyköping

Nybyggnation av byggvaruhall för Rehns, 6700m2, maskingjutning av pålad/fribärande betongplatta belagd med hårdbetong. Plattan är kombinationsarmerad med stålfiber och nätarmering.

AFFÄRSOMRÅDE Betonggolv & Konstruktioner
ORT Nyköping
PROJEKTNAMN Rehns
UTFÖRT 2018
HUVUDENTREPRENÖR Byggmästarna i Nyköping AB
SLUTKUND Rehns Byggvaruhandel
Visa projektlista
Visa karta