Valbo Trä, Valbo

Gjutning av betonggolv vid Valbo Trä utanför Gävle. Utfört 2019.

AFFÄRSOMRÅDE Betonggolv & Konstruktioner
ORT Valbo
PROJEKTNAMN Valbo Trä
UTFÖRT 2019
HUVUDENTREPRENÖR Kusbo Bygg
SLUTKUND Valby Trä
Visa projektlista
Visa karta