Skandinaviens ledande leverantör inom golventreprenader

På stabil grund sedan 1929

Linotol är en erfaren golvläggare som tar ett helhetsgrepp om projektet. Idag är vi över 200 medarbetare och har kunder över hela Skandinavien. Genom vår uppskattade totalentreprenad kan vi samordna alla delar i en golvproduktion– från grundkonstruktioner till alla slag av färdiga ytskikt. En stor, effektiv och väl utvecklad maskinpark bidrar ytterligare till en stark plattform för kvalitet och effektivitet i arbetet.

Betonggolv & konstruktioner

Parkeringshus

Fogfria golv

Golvteknik

Ett urval av företag som bedriver sin verksamhet på våra golv