Skandinaviens ledande leverantör
inom golventreprenader

Om Linotol

Linotol är en erfaren golvläggare som tar ett helhetsgrepp om projektet. Idag är vi över 200 medarbetare och har kunder över hela Skandinavien. Genom vår uppskattade totalentreprenad kan vi samordna alla delar i en golvproduktion– från grundkonstruktioner till alla slag av färdiga ytskikt. En stor, effektiv och väl utvecklad maskinpark bidrar ytterligare till en stark plattform för kvalitet och effektivitet i arbetet. Detta gör att du som kund snabbt kan återuppta din verksamhet igen.

På stabil grund sedan 1929

Företaget startades redan 1929 och idag är Linotol Skandinaviens ledande leverantör inom golventreprenader. Vi erbjuder nyproduktion, reparation och underhåll av golv. Linotols servicekontor ligger i Norrköping och våra övriga kontor finns i Stockholm, Göteborg, Alingsås samt Umeå. Koncernen omsätter 600 miljoner kronor och har 200 anställda.

Bland våra kunder finns såväl byggentreprenörer och fastighetsägare som arkitekter och byggkonsulter. Vi är samarbetspartner och bollplank åt vissa av kunderna, och ren utförare åt andra. Oavsett vilket stöd du behöver så är vårt breda erbjudande och vår långa erfarenhet en garanti för att vi aldrig föreslår eller producerar ett golv som inte passar för ändamålet.

Kvalitet, Miljö & Etik

Vår verksamhet är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 samt följer kraven för arbetsmiljö enligt ISO 45001. Med affären och kunden i centrum är vårt certifierade ledningssystem grunden för de produkter och tjänster som vi levererar. Kvalitet, kompetens och pålitlighet genomsyrar vår leverans. Vi utvecklar och förbättrar för att säkerställa att vårt erbjudande är i framkant och efterlever våra högt ställda krav.

Vårt arbete ska utföras med hållbarhetsansvar för människa, miljö, ekonomi och samhälle. Linotol är även anslutna till branschorganisationen Byggföretagen. För oss är det självklart att medverka för en hållbar byggsektor med rättvisa och sunda villkor.

Din totalleverantör

Linotol med våra affärsområden levererar alla typer av golvlösningar – för kommersiellt, offentligt och industriellt bruk samt för större bostadsprojekt. Vårt erbjudande omfattar både nyproduktion, reparation och underhåll av golv. Vi är idag den enda aktören i Skandinavien som arbetar med hela spektrat av lösningar, från golvkonstruktion till alla typer av ytbeläggningar – allt med samma höga kvalitet.

Alla resurser

I Linotols strategi ingår att ha en heltäckande specialistkompetens för golvproduktion på plats i bolaget. Det här innebär att vi kan vara en resurs tidigt i ditt projekt, från konstruktion av golv till rådgivning om vilken beläggning som passar bäst för ändamålet. I det fortsatta arbetet får du tillgång till en maskinpark med kapacitet för stora arbeten på kort tid.

Smarta kontaktvägar

Inom Linotol ser vi många fördelar med korta kontaktvägar. Därför har vi skapat en struktur som medger en platt organisation, trots företagets storlek. Som kund hos oss har du nära kontakt med en nyckelperson som har ett övergripande ansvar och samtidigt full kontroll över vad som händer ute på produktionsplatsen.

Stabilt företag

Linotol är finansiellt starkt med många år i branschen. Verksamheten grundades redan 1929 och bestod från början i att gjuta betonggolv, med därtill hörande arbeten. Kvalitetstänket fanns tidigt med i bilden, och fina yrkestraditioner har gått vidare i arv till nya generationer inom bolaget. Vår expansion har skett i samma anda, med stor framgång.