Affärsområden

Golvläggning & betongkonstruktioner med totalentreprenad

Linotols tjänster är uppdelade i olika affärsområden: Betonggolv & konstruktioner, Armerad betong, P-hus, Designgolv, Fogfria golv, Klinkergolv, Underhåll golv och Entrégolv. Vår totalentreprenad ger dig många fördelar: En kontakt, säkra och smidiga övergångar och sparad tid. Men även i de fall där vi bara ansvarar för ett av leden i kedjan har du fördelen av att vi vet exakt vad steget före måste prestera och vilka förutsättningar steget efter behöver för att slutresultatet ska bli bra.

Linotol lägger nya golv samt renoverar och underhåller befintliga golv. Genom våra konstruktörer säkerställer vi att de färdiga golven har en konstruktion som är dimensionerad för de påfrestningar som ställs av en viss typ av verksamhet. Det gäller även vid renoveringar, då golven kan behöva dimensioneras om.

Ofta får vi även i uppdrag att lägga ytskikten. Med den breda erfarenhet vi har av olika typer av ytbeläggningar och deras egenskaper kan vi på goda grunder avgöra vilken eller vilka som bästa lämpar sig för en viss verksamhet, med hänsyn till önskemål om design och funktion.

Affärsområden Linotol

Betonggolv och konstruktioner

Armerad betong

Parkeringshus

Designgolv

Fogfria golv

Klinkergolv

Underhåll golv

Entrégolv

Linotol i sociala medier