Information till leverantörer

Vid fakturering till något av Linotol-koncernens bolag skall följande uppgifter alltid finnas för att vi skall kunna behandla er faktura.

Från 2023 skall alla fakturor skickas som E-faktura.

 • Bolagsnamn
  Ange fullständigt samt korrekt bolagsnamn.
 • Projektnummer
  Korrekt projektnummer (6-7 siffror), se nedan för uppbyggnad av projektnummer.
  E-faktura, ange projektnummer som referenskod.
 • Referensperson
  Ange för- och efternamn på beställaren från Linotol.
 • Omvänd moms
  Om faktura omfattas av omvänd moms ska informationstexten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” anges tillsammans med VAT-nummer för beställande Linotol-bolag.
 • En PDF-faktura per mail
  Tänk på att bara skicka en faktura per mail.

Bolagsuppgifter

Linotol-koncernens bolag med bolagsnummer är:

Bolagsnamn Projektnr börjar på: Momsreg.nr (VAT) GLN, E-faktura Peppol, E-faktura Fakturaadress mail
1 Linotolgolv AB 1 SE556459136901 7309861017305 0007:5564591369 fakturaskanning.linotolgolv@linotol.se
3 Linotol Väst AB 3 SE556408154401 7309861017329 0007:5564081544 fakturaskanning.vast@linotol.se
5 Linotol AB 5 SE556766658001 7309861017299 0007:5567666580 fakturaskanning.linotol@linotol.se
7 Linotol Fogfria golv AB 7 SE556973184601 7309861017336 0007:5569731846 fakturaskanning.fogfriagolv@linotol.se