Parkeringshus

Vi har lång erfarenhet av att både renovera och producera nya parkeringshus och p-däck som tål de påfrestningar den här typen av anläggningar utsätts för. De lösningar vi föreslår ska leva länge och med god ekonomi för våra kunder.

Vi bygger och renoverar P-hus som tål tuffa tag

Den mekaniska belastningen på ett parkeringshus är stor. Men det är fukt och vägsalter som står för den allvarligaste påfrestningen. Med tiden kan de tränga in i konstruktionen och försvaga både betong och armering. Vi på Linotol anpassar våra byggnadsmetoder efter byggnadens och omgivningens förutsättningar.

Golv för parkeringshus – efter dina behov

Olika parkeringshus kräver olika lösningar. För att kunna skapa den bästa golvbeläggningen utifrån de förutsättningar som finns i varje unikt projekt arbetar vi med flera olika system och metoder. När vi utför renovering av parkeringshus startar vi alltid med en åtgärdsbedömning som ligger till grund för det förslag vi lämnar. Ett sådant kan exempelvis innefatta rivning av befintlig skadad betong, upplagning av skadade betongytor, installation av tätskikt, pågjutning med till exempel vakuumbehandlad hårdbetong och läggning av lämpligt yt-/slitskikt.

Olika ytskikt för ren och säker miljö i P-hus

Beroende på önskad funktion i parkeringshuset finns en rad olika kombinationer av ytskikt. Det kan handla om olika färger och system av ytskikt som ger slitstyrka, fukt- och halkskydd. Genom val av färg och material går det också att påverka luftkvalitet och städbarhet. Dessutom bidrar de till att skapa en miljö som känns trygg och säker att vistas i. Våra erfarna projektledare utgör ett gott stöd genom hela arbetet.

Intresserad? Välkommen att kontakta oss!

Är du intresserad av att veta mer om renovering och byggnation av parkeringshus? Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner här nedan så hjälper vi ditt företag!

Golvläggning med laser
Mekaniserad golvläggning med laserläggare