Fogfria golv

Vi arbetar med härdplastbeläggningar av olika slag för verksamheter där golvet ställer stora krav på hygien och miljö.

Tåliga, halkfria golv med flexibla designmöjligheter!

Våra fogfria golv håller en hög kvalité och klarar de högt ställda krav på hygien och tålighet som krävs på sjukhus, laboratorium, tandläkarmottagningar och liknande. Vi har golv som är lätta att rengöra, hållbara och klarar fukt utan att bli hala. Har du en lokal med höga krav på kvalité? Välkommen att kontakta oss för mer information.

Fogfria härdplastgolv

Det finns tre olika grundkoncept för härdplastgolv; Akrylgolv, Polyuretangolv och Epoxigolv. Vart och ett av dessa massa-golv har unika egenskaper. Men alla dessa typer av härdplastgolv erbjuder fördelen av en bättre arbetsmiljö, städbarhet och halkskyddad yta. Överhuvudtaget medger dessa ytbeläggningar stora möjligheter att anpassa golven efter användarens behov.

Tåliga och hygieniska fogfria golv

De hygieniska kvalitéerna gör att härdplastgolv är vanliga i verksamheter med höga krav på renlighet, som exempelvis livsmedels- och läkemedelsindustri. I parkeringshus används ofta fogfria härdplastgolv eftersom härdplasten skyddar golv-ytorna från salt och vatten som tränger in och förstör betongen. Massagolven ger även andra fördelar. De skapar en bättre miljö i de aktuella utrymmena och ger kunden större möjlighet att själv påverka golvets design och utseende. Golvbeläggningarna är oerhört flexibla och kan fås i olika kulörer och nyanser samt med önskad struktur.

Snabb golvläggning med ledande härdplastsystem

Linotol har en omfattande spetskompetens inom härdplastgolv och stora möjligheter att anpassa produktion och resurser efter kundspecifika önskemål. Kapacitet finns för installation av upp till 3 500 kvm färdigt golv per vecka. Vi jobbar med alla ledande leverantörer av härdplastsystem och väljer det golvsystem som passar varje enskild användare bäst.

Golvsystem och materialval

Akrylgolv
Akryl är en termoplast och ett färdigt akrylgolv är väldigt likt ett epoxigolv. De är lika flexibla i sina designmöjligheter – men den största fördelen med akrylgolv är dess korta härdningstid. Efter bara några timmar, även i kyla, kan man gå på golvet.

Polyuretangolv
Polyuretan är flexibelt och lämpar sig väl i kombination med epoxi – polyuretanen läggs ovanpå epoxibeläggningen för att öka ytans repskydd. Polyuretan är också ett bra material att använda i till exempel fogar.

Epoxigolv
Epoxi är ett flexibelt material och kan anpassas helt utefter önskemål i både design och yta. Tåligt material som lämpar sig väl vid tung belastning, vid kemikaliebehandling och i utrymmen där det förekommer mycket väta. Epoxi läggs ovanpå betong och ger ett golv med hög tålighet och långt skydd.

Är du osäker på vilket golv som är rätt för dig? Kontakta oss så hjälper vi dig! 

Användningsområden

Offentlig miljö
Oavsett om du söker ett golv till butik, kontor, skola eller café så är fogfria golv ett bra val. Fogfria golv är fantastiskt bra i alla typer av offentliga miljöer eftersom att de kan designas helt utefter önskemål och är tåliga, halkfria och lätta att hålla rent.

Läkemedelsindustin
Våra fogfria golv håller en hög kvalité och klarar de högt ställda krav på hygien och tålighet som krävs på sjukhus, laboratorium, tandläkarmottagningar och liknande. Vi har golv som är lätta att rengöra, hållbara och klarar fukt utan att bli hala.  Utöver detta är det också flexibelt med möjlighet att kunna designa ytor utefter lokal och behov.

Industri
Söker du ett golv som är fogfritt, slitstarkt och hanterar tung belastning? Då är härdplastgolv ett bra alternativ för dig. Härdplastgolv har många fördelar – vattentålighet, kemisk motståndskraft och hög slitagetålighet som exempel. Alltså perfekt lämpade för ytbeläggning i industrimiljöer.

Parkeringshus
Om du söker ett golv till en miljö med mycket trafik och hög belastning så har du kommit helt rätt. I en miljö där vatten, salt, oljespill, dubbdäck och tunga fordon rör sig varje dag krävs tåliga och hållbara golv. Fogfritt fyller alla kraven och kan dessutom designas utefter behov vilket är speciellt praktiskt i ett parkeringshus. Härdplastgolv är tåliga och skyddar golvytorna från salt och vatten som annars kan tränga in och förstör betongen.

Storkök
I en köksmiljö med mycket aktivitet där hygien och renlighet står i fokus lämpar sig fogfria golv perfekt. Fogfria golv är lätta att hålla rena och minimerar ytbehandlingen halkrisken. Designen kan formas utefter önskemål och kan anpassas helt utefter lokalens möjligheter och förutsättningar.

Vanliga frågor om Fogfritt

Vad är egentligen ett massagolv eller härdplastgolv?
Massagolv är ett samlingsnamn för golv skapade med epoxi, akryl, polyuretan eller cementmassa. Möjligheterna är många och vi skräddarsyr materialvalet efter din verksamhets förutsättningar och behov.

När skall man välja fogfria golv? 
Härdplastgolv är både tåliga, hygieniska och anpassningsbara. Fogfritt passar därför bra i alla typer av miljöer som kräver hög kvalité -och bidrar till en bra arbetsmiljö. Fogfria golv är oerhört flexibla och kan designas utefter dina önskemål.

Går golvet att reparera vid behov?
Ja, vid extrem slitage där repor eller skador skulle uppstå är beläggningarna också enkla att renovera och reparera och behöver inte göras om helt.

Hur ser processen ut i ett projekt?
Noggrann planering är A och O när vi inleder ett projekt. Fogfria golv används ofta i miljöer där stora krav ställs på kvalité – med det följer ett stort ansvar från oss på Linotol och inget projekt är det andra likt. Det finns en rad punkter vi tar hänsyn till när vi planerar ett projekt inom – kemikaliebelastning, mekanisk belastning, temperaturvariationer, halkskydd, porfrihet, brandklassning och rengörbarhet är några utav dom. På Linotol Fogfria Golv gör vi allt med fokus på kvalité. Det gäller från din första kontakt med oss- till planering och hela vägen till ett slutfört projekt. Vi är bara nöjda om du är det.

Vill du veta om fogfritt är rätt väg att gå för ert projekt? Välkommen att kontakta oss.

Intresserad? Välkommen att kontakta oss!

Är du intresserad av att veta mer om fogfria golv? Hör av dig till vår kontaktperson så hjälper vi ditt företag.

Presentationsfilm Fogfria golv
Tåliga och hygieniska fogfria golv