Linotol Armerad betong ska för byggherren Hemsö och beställare OLJIBE utföra gjutningar till nybyggnationen av Sveriges första klimatneutrala äldreboende i Tyresö. Byggnaden Sköndalsvillan i centrala Tyresö kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld samt NollCO2 och byggproduktionens klimatpåverkan i form av CO2-utsläpp kommer att beräknas.

Certifieringen NollCO2 är en effektiv och smart investering för att möta framtidens och kundernas behov. Bygg- och entreprenadföretaget OLJIBE har utvecklat en metod för att klimatberäkna byggprojekt i planeringsskedet och 2025 ska man vara Sveriges första klimatneutrala byggföretag.

Linotols uppdrag innefattar all platsgjutning betong. Bottenplatta, stomme, väggar och pelare, från garageplan upp till plan 3

Extra utmanande i det här projektet är platsbrist då arbetsplatsen är väldigt trång vilket kräver minutiös planering gällande bland annat säkerheten och logistiken, säger David Weissmann, Entreprenadingenjör Linotol

Att vara delaktig i bygget av Sveriges första klimatneutrala äldreboende känns roligt och faktiskt som en liten milstolpe hos oss också, säger Pontus Överhem, Affärsområdeschef Linotol Armerad betong

Projektet påbörjas i januari och planeras vara klart under maj. Hela bygget ska stå klart under 2022

Linotol tackar Hemsö och Oljibe för förtroendet