På uppdrag av Peab kommer Linotol att utföra samtliga platsgjutna konstruktioner vid byggnationen av Lantmännens nya fryslager i Örebro. Projektet innefattar ett automatiserat fryshöglager samt ett låglager för in- och utgående logistik.

– Det är ett komplext och utmanande projekt med hög fokus på kvalitet. Vi är väldigt glada över förtroendet och ser mycket fram emot samarbetet med Peabs organisation, säger Oskar Jansson, Affärsområdeschef Linotol.

Linotol har stor erfarenhet av stora och utmanande betongentreprenader. Det krävs rätt bemanning av såväl yrkesarbetare som tjänstemän.

– Med våra erfarna medarbetare är vi väl rustade för detta spännande projekt. Det är över 600 ton armering som ska monteras och med egen armeringsstation på plats kan vi snabbt korrigera för förändringar för att hålla tidplanen. Arbetet med vårt första fundament är i gång och första betongleveransen är bokad, säger Anton Gustafsson, Projektledare Linotol.

Linotols arbeten är i gång och kommer att färdigställas under året.