Linotol är nu certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

För att ta ytterligare ett naturligt steg i vårt kvalitets- och miljöarbete, är Linotol nu certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

Detta är en viktig garant och en tydlig symbol för vårt systematiska hållbarhetsarbete på både strategisk och operativ nivå.

Ett självklart kundfokus och värdeskapande processer, kombinerat med kontinuerlig förbättring, tydligt ledarskap och kompetent organisation, har länge varit integrerat i Linotols affärsskapande. Dessa aspekter är även en del av en mängd krav som vår verksamhet uppfyller för att erhålla ISO-certifiering för kvalitet och miljö. Vi tål att granskas och vi är redo att ta nya hållbara steg. ISO-certifieringen ger en ytterligare tyngd till vårt verksamhetserbjudande samt en stabilitet för fortsatt tillväxt.