Linotol kommer att delta i den tekniska kommittén SIS Svenska Institutet för Standarder TK-556 Betongkonstruktioner och representeras av Peter Mjörnell. Gruppen representerar Sverige i den Europeiska standardiserings-organisationen CEN som har EUs uppdrag att utarbeta och underhålla gemensamma EN standarder. Gruppen reviderar även internationella ISO standarder rörande betongkonstruktioner. För tillfället pågår till exempel revideringen av EN 1992-1-1 (EK2), inklusive ett nytt annex för stålfiberarmerade konstruktioner.

Vi ser det som mycket viktigt att vara del i arbetet med standarder. Dimensioneringsreglerna för bärverk till byggnader och anläggningar vägleder till att säkerställa rätt kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar, säger Peter Mjörnell, Produktutveckling Linotol

I gruppen återfinns myndigheter, högskolor entreprenadföretag, materialleverantörer, konsulter och andra intressenter inom betongbyggnation.