Linotol gjuter 123 000 kvm vid köksspecialisten Nobias nya anläggning i Jönköping

 Under hösten 2021 kommer Logistic Contractor för beställaren Nobia att påbörja bygget av en ny produktionsanläggning i Torsvik utanför Jönköping.

Linotol har fått i uppdrag av Logistic Contractor, som är en del av Wästbygg Gruppen, att projektera och utföra golvgjutning vid den nya anläggningen som kommer bli en av Europas modernaste för tillverkning av kök.

Bottenplattan omfattar 123 000m2 och större delen av golvytan utförs fribärande på pålar.

Linotols tekniska lösning är en platta armerad med både traditionell armering och stålfiberarmering som är anpassad för maskinell gjutning med laseravdragare.

Metoden innebär att man kommer kunna gjuta 6000-8000m2 i veckan. Enbart betongplattan kommer att omfatta cirka 30 000m3 betong. Linotol ansvarar även för betongens sammansättning där receptet är noga utprovat för att skapa en så krympfri, stark och miljövänlig betong som möjligt.

  • Det är mycket högt ställda krav på betongplattans egenskaper då det kommer installeras mycket känslig process- och automationsutrustning på golvet. Vår erfarenhet från liknande projekt med hög teknisk komplexitet har varit avgörande när kunden valt entreprenör. Att man valt Linotol som leverantör av golvet i denna enorma fastighet är såklart hedrande, säger Wiktor Holstenson, Entreprenadchef Linotol.

Projekteringen av plattan är redan initierad och själva utförande kommer ske i Q2-Q3 2022.

Vid frågor kontakta:

Wiktor Holstenson, 070-259 08 64, wiktor.holstenson@linotol.se