När Lindex väljer att bygga sitt nya omnilager i Alingsås utför Linotol betongarbeten till grundläggningen samt projekterar och gjuter golv. Anläggningen kommer att ligga på företagsparken i Bälinge utmed E20 och bli cirka 40 000m2. Totalentreprenör och Linotols beställare är Tuve Bygg. Golvkonstruktionen är fribärande och kombinationsarmerad med stålfiber samt nätarmering. Delar av golvet kommer att belastas av automation som ställer höga krav på planhet och deformation. Grundläggningsarbetet påbörjades hösten 2022 och golven gjuts under första halvåret 2023. Byggnaden beräknas kunna tas i drift under 2024.

För mer information kontakta Frederic Jelldeus, Regionchef Väst/Syd, frederic.jelldeus@linotol.se