Stockholm, 22 december 2023

  • Linotol Group förvärvar Tiller-Vimek och stärker sin närvaro i Norge ytterligare
  • Tiller-Vimek är en ledande leverantör av golvlösningar i Norge och specialiserar sig på golv för industri-, och logistikanläggningar.
  • Grundarna av Tiller-Vimek återinvesterar tillsammans med Accent Equity och grundarna av Linotol och C Holmqvist

Linotol Group har genomfört förvärvet av Tiller-Vimek i Norge. Tillägget av Tiller-Vimek utgör ett viktigt steg mot att utöka närvaron i Norge och stärka koncernens position som den ledande leverantören av industriella golvlösningar i Norden. Tidigare i år förvärvade Accent Equity en majoritetsandel i Linotol och C Holmqvist Entreprenad, och skapade en plattform för tillväxt inom industriella golvlösningar. Linotol och C Holmqvist bildade vad som idag är Linotol Group.

Tiller-Vimek är en norsk leverantör av golvlösningar som betjänar fastighetsägare, utvecklare och byggföretag med golvlösningar främst för industri- och logistikanläggningar. Företaget genererade en försäljning på cirka NOK 200 miljoner år 2022 och har cirka 35 anställda. Tiller-Vimek och Linotol Group genererade sammanlagd försäljning överstigande SEK 1 miljard år 2022 (pro forma) och har cirka 225 anställda.

Tiller-Vimek kommer att utgöra basen för koncernens verksamhet i Norge, och företagens sammanslagning skapar en ännu starkare grupp som fortsätter att erbjuda sina kunder högkvalitativa tjänster. Grundarna av Tiller-Vimek kommer att återinvestera i Linotol Group och behålla sina nuvarande ledningspositioner.

”Tillsammans med Accent Equity och Linotol Group kommer vi fortsätta vår tillväxtresa mot att bli den ledande leverantören av industriella golvlösningar på den norska marknaden. Genom att gå med i Linotol Group får vi tillgång till en bredare marknad och kan vara mer konkurrenskraftiga i projekt där vi kan dra nytta av resurser och kunskap från Linotol. Vi är mycket glada över att kunna behålla vårt team av engagerade medarbetare, och ser fram emot att forsätta växa vårt företag tillsammans med Linotol Group”, säger Ola Stormorken, VD för Tiller-Vimek.

”Vi tror starkt på sammanslagningen av Linotol Group och Tiller-Vimek och ser mycket fram emot att växa företagen tillsammans. Tiller-Vimek har ett utmärkt rykte för sitt högkvalitativa erbjudande och är idealiskt positionerat för att fortsätta sin lönsamma tillväxtresa. Vi är mycket glada över att fortsätta resan tillsammans och ytterligare stärka vår position som den ledande leverantören av industriella golvlösningar i Norden”, säger Michael Larsson, VD för Linotol Group.

Transaktionen slutfördes den 30 november 2023.

För ytterligare information, kontakta:

 

Michael Larsson, VD Linotol Group

michael.larsson@linotol.se

Tommy Torwald, styrelseordförande Linotol Group

tommy.torwald@accentequity.se

 

Om Linotol Group:

Linotol Group är en ledande leverantör av industriella golvlösningar för kommersiellt, offentligt och industriellt bruk. Företaget är verksamt i Sverige och Norge och har slutfört projekt över hela Skandinavien för en diversifierad kund- och slutkundsbas. Företaget har cirka 190 anställda och genererade pro forma-försäljning på 811 miljoner SEK år 2022.

www.linotol.se

 

Om Tiller-Vimek:

Tiller-Vimek specialiserar sig på golv för industri- och logistikanläggningar och är en av de största leverantörerna av golvlösningar i Norge. Beläget i Gudbrandsdalen betjänar företaget större delen av sydöstra Norge från Trondheim till Oslo. Företaget har cirka 35 anställda och genererade försäljning på 204 miljoner NOK år 2022.

www.tiller-vimek.no

 

Om Accent Equity:

Accent Equity har sedan 1994 investerat i privata nordiska företag där en ny partner eller ägare kan fungera som en katalysator. Vår ambition är att investera i och utveckla företag för att bli nordiska, europeiska eller globala ledare genom ett professionellt, praktiskt och långsiktigt inriktat tillvägagångssätt som resulterar i  hållbar avkastning.

www.accentequity.se