Under senhösten påbörjade Linotol arbetena med betongfundament på det som ska bli DSVs nya lager- och logistikanläggning i Landskrona. Detta är Linotols största projekt någonsin både sett till entreprenadsumma samt i utförd yta betonggolv. Uppdraget omfattar betonggrundläggning av cirka 900 fundament samt färdiga betonggolv inklusive projektering. Total golvyta uppgår 185 000m2 och total betongmängd i projektet är 38 000m3. Golvgjutningarna kommer att starta i mitten av 2023.

Totalentreprenör och Linotols beställare är Tommy Allström Byggproduktion AB. Under 2021 utförde Linotol 72 000m2 betonggolv samt grundläggning vid DSVs nya anläggning i Roserberg, även då var TA Byggproduktion totalentreprenör.

Kontakt: Conny Gustafsson, conny.gustafsson@linotol.se