Linotol har genomfört ett omfattande golvprojekt med miljöfokus i Södertälje


Linotol är stolta och glada över att fått PEAB Sveriges förtroende att utföra betongarbeten för två nya logistikhallar i Almnäs, strax utanför Södertälje!

Projektet omfattade gjutning av betonggolv över en yta på hela 21 100 kvadratmeter. Det innebär att vi har gjutit totalt cirka 6 000 kubikmeter betong, fördelat över 16 etapper.
Varje dag gjöt vi ca 375 kubikmeter betong!

Fortsatt miljöfokus med mindre miljöbelastning
Liksom i vårt uppdrag för projektet OneMed på Gardermoen i Norge, har även uppdraget för PEAB i Södertälje stort miljöfokus.
All betong till projektet tillverkades direkt på platsen av vårt nyligen förvärvade bolag, CM Betong AB, vilket sparar rejält med CO2-utsläpp tack vare färre transporter.
För att ytterligare stärka vårt miljöåtagande använde vi ballast från Swerocks närliggande grustäkt, som tillsammans med platsblandningen av betongen eliminerade transport av betong från fabrik till arbetsplatsen.
”Genom att använda lokala resurser kan vi minska CO2-utsläppen avsevärt,” förklarar Elias Edwardsson, entreprenadingenjör hos Linotol.
Byggnaderna kommer dessutom att miljöcertifieras enligt BREEAM-SE 2017 1.1 på Excellent-nivå.

Linotol Design System ligger till grund för gjutningsösningen
Gjutningen utfördes maskinellt med avancerad laserläggare, och golvet utformades som en kombinationsarmerad platta som huvudsakligen har utförts som fribärande på pålar.
Lösningen har tagits fram genom vårt unika Linotol Design System och uppfyller Eurocode och svenska konstruktionsnormer.
I det här projektet skiljer sig vår lösning från många andra på marknaden, där man använder enbart stålfiberarmerade lösningar för fribärande plattor.

Kontakta Wiktor Holstensson på Linotol, så berättar jag mera
Tel/Phone: +46 702 59 08 64
Mail: wiktor.holstenson@linotol.se

Raka Besked om Södertäljeprojektet
• Betongen är Klimatkompenserad till nivå 2. (20-30% minskning av CO2 jämfört med referensbetongen. Svensk Betong – Vägledning klimatförbättrad betong
utgåva 2.
• Genom att blanda betongen på plats har vi reducerat transporterna motsvarande 277ton CO2.