Linotols uppdag att producera 69 000 kvadratmeter golv för Rustas centrallager i Norrköping fortskrider. Uppdraget består i att gjuta samtliga betonggolv till den omfattande tillbyggnaden. Genom att kombinera stålfiberarmering med nätarmering säkerställer Linotol att Rustas nya logistikfastighet tål hög belastning.

–Tidsplanen håller ännu så länge, även om det förstås är en utmaning att gjuta betonggolv i en lagerfastighet som ska tåla höga laster och dessutom byggts på pålad grund. Vi har nått ungefär halvvägs med vårt arbete och gjuter drygt 1400 kvadratmeter golv per dag, säger Wiktor Holstenson, entreprenadchef på Linotol.

För att klara den belastning som golvet kommer att utsättas för gjuts en kombinationsarmerad betongplatta med såväl stålfiberarmering som nätarmering för att golvplattan ska klara trycket. Rustas viktigaste krav är att golven ska vara sprickfria, beständiga och dammfria. Linotol använder sig här av ett mobilt blandningsverk, vilket innebär att all betong blandas ute på byggarbetsplatsen. Det spar tid och bidrar dessutom till en förhöjd betongkvalitet.

–I det här projektet tar vi ett helhetsansvar som inkluderar såväl projektering som utförande. Ofta anlitas en extern konstruktör som genomför projekteringsarbetet, men genom att hantera det i egen regi så kan vi använda oss av vår expertis även i valet av material och arbetsmetod. Vi vet av erfarenhet vilket utförande som är mest effektivt utifrån de specifika förutsättningarna och kraven i varje projekt. Allt fler byggherrar efterfrågar aktörer som kan ta ett helhetsansvar för såväl projektering och utförande, det är något som säkerligen kommer att öka framöver, säger Wiktor Holstenson.

Linotol har lagt platsgjutna betonggolv i samtliga etapper av Rustas centrallager, med start 2015 när den första etappen stod klar. Det pågående projektet planeras vara klart i november.