Under 2023 genomförde Linotol projektering och utförande av betonggolv på OneMeds nya lokaler på Gardermoen utanför Oslo. Projektet har en hög miljöprofil och i samarbete med totalentreprenören Veidekke, beställaren Fabritius AS och vår materialleverantör har vi tagit fram ett betonggolv med armering från återvunnet stål processat med förnybar el. Armeringen som använts i projektet är stålfiberarmering som har en mycket hög draghållfasthet, tre gånger högre än vanligt armeringsstål, och kräver därför hög kvalitet på stålet med traditionellt sett hög inblandning av nyutvunnet stål. Tekniska framsteg har medfört att upp till 100% av råmaterialet nu kan utgöras av återvunnet stål. Detta stål smälts ner i en elektrisk masugn som drivs av förnybar elektricitet. Genom produktionscertifikat för varje batch armering verifieras faktiskt CO2 för hela leveransen. Totalt utsläpp från armeringen blev 31ton att jämföra med tidigare medelvärden för denna typ av armering som hade hamnat på 119ton – alltså en minskning med 88ton eller 73%.

Utöver detta har Linotol genom just valet av höghållfast stålfiberarmering minskat den totala mängden armering jämfört med ett traditionellt armerat golv och betongreceptet är utformat med så låg cementhalt som möjligt och ligger långt under norsk branschstandard.

Vill du veta mer? Kontakta oss på Linotol.

Illustrasjon: OneMed Services AS