För NCC och Region Skåne ska Linotol utföra betongarbeten och betonggolv vid Lunds nya spårvagnsdepå. Totalentreprenör och beställare är samma som projektet i Kärråkra där Sveriges modernaste tågdepå byggs och där Linotol genomför sitt största uppdrag någonsin.

-Uppdraget i Lund är en följd av vårt goda samarbete och vår leverans i Kärråkra, vilket gläder oss och känns bra förstås. Också att vår satsning inom sektor Infrastruktur utvecklas snabbt och positivt, säger Wiktor Holstenson, Linotols Entreprenadchef och projektansvarig.

Uppförandet av Lunds spårvagnsdepå är ett led i dagens krav och förväntningar på en omvandling till ett mer hållbart samhälle, inte minst inom transportsektorn där utmaningen blir att få till hållbara och mer miljövänliga transportlösningar för att möta människors förväntningar på god tillgänglighet och ett ökat resande.

Linotols arbeten ska vara slutförda under hösten.