Europris, Moss (Norge)

Linotol har utfört allt golv i lagerdel, höglager, pågjutning på entresol samt körytor av betong utomhus. I uppdraget ingick även komplett projektering av de tungt belastade golven. Vid uppförandet Norges genom tiderna största nybyggnation av logistikhall.

AFFÄRSOMRÅDE Betonggolv & Konstruktioner
ORT Moss, Norge
PROJEKTNAMN Europris Centrallager
UTFÖRT 2018
HUVUDENTREPRENÖR A-Bygg Entreprenör
SLUTKUND Europris AS