Kärråkra Tågdepå, Hässleholm

Linotol har utfört all platsgjuten betong i projektet samt medverkat i projekteringen. I den platsgjutna betongen omfattas vattentät grundplatta och väggar, en försörjningstunnel, spårgravar samt samtliga färdiga betonggolv.

AFFÄRSOMRÅDE Betonggolv & Konstruktioner
ORT Hässleholm
PROJEKTNAMN Kärråkra Tågdepå
UTFÖRT 2017-2019
HUVUDENTREPRENÖR NCC Sverige AB
SLUTKUND Region Skåne