Lidl Lager, Örebro

Linotol har utfört all platsgjuten betong i projektet. I den platsgjutna betongen omfattas 39 000m2 dubbelarmerad betongplatta på mark, enkelarmerad pågjutning på 9 300m2 samt en utomhusplatta på 30 500m2. Linotol utförde även grundkonstruktionen som bestod av ca 150 plintar för stomresning innan golvgjutning. Golvytan är belagt med hårdbetong med en glättad finish.

AFFÄRSOMRÅDE Betonggolv & Konstruktioner
ORT Örebro
PROJEKTNAMN Lidl Lager Örebro
UTFÖRT 2018-2019
HUVUDENTREPRENÖR Tommy Allström Byggproduktion AB
SLUTKUND Lidl Sverige AB