Mall of Scandinavia

AFFÄRSOMRÅDE Fogfria Golv
ORT Solna
PROJEKTNAMN Mall Of Scandinavia
UTFÖRT 2014-2016
HUVUDENTREPRENÖR PEAB