Rusta Centrallager, Norrköping

2014 inledde Rusta bygget av den första etappen av deras nya Centrallager i Norrköping. Linotol fick förtroendet att utföra 55 000m2 hårdbetonggolv, 8000m2 höglagerplatta samt 7000m2 pågjutning på entresol samt körytor av betong. Sedan dess har man byggt till i flera etapper och den totala golvytan är nu uppe i 180000m2 där Linotol fått förtroendet att utföra betonggolven i samtliga etapper.

AFFÄRSOMRÅDE Betonggolv & Konstruktioner
ORT Norrköping
PROJEKTNAMN Rusta Centrallager
UTFÖRT 2014-2021
HUVUDENTREPRENÖR Rusta
SLUTKUND Rusta