Scania B177-178, Södertälje

Linotol har utfört all platsgjuten betong i projektet. I den platsgjutna betongen omfattas kantbalkar, grundbalkar, fundament, samt samtliga färdiga betonggolv. Golvytan är på ca 11000 kvm och är belagt med Mastertop 200 i ljusgrå kulör och som avslutning i projektet slutskurat och polerat.

AFFÄRSOMRÅDE Betonggolv & Konstruktioner
ORT Södertälje
PROJEKTNAMN Scania B177-178
UTFÖRT 2018-2020
HUVUDENTREPRENÖR Oljibe AB
SLUTKUND Scania CV AB