Projektbeskrivning

Vattenreservoar, Tänndalen

Linotol armerad betong har utfört projektering samt utförande av en ny vattenreservoar i Tänndalen. I åtagandet ingick förutom projektering, markarbeten inklusive sprängning samt formning, armering och gjutning av den nya reservoaren.

AFFÄRSOMRÅDE Armerad betong
ORT Tänndalen
PROJEKTNAMN Vattenreservoar
UTFÖRT 2020-2021
HUVUDENTREPRENÖR: Linotol armerad betong AB
SLUTKUND: Vatten & miljöresurs i Berg AB
Visa projektlista
Visa karta