I november 2020 påbörjade Linotol uppdraget att gjuta betonggolven till COOPs nya centrallager i Eskilstuna. Ett projekt där TAB Byggproduktion har anlitat Linotol för både projektering och utförande. Företagen har samarbetat sedan långt tillbaka där bland annat Lidls lager i Örebro samt Swedols Centrallager är två av många lyckade projekt tillsammans.

Detta uppdrag innefattar 78 000m2 bottenplatta, 32 000m2 pågjutning av entresol och 13 000m2 körytor av betong utomhus.  I dagsläget står de tre höglagerplattorna färdiga. I mitten av oktober gjuts den sista etappen av de totalt 123 000 kvadratmeterna.

Linotols projektledare Mikael Jakobsson om projektet: Att projektera och utföra golven till denna automatiserade lageranläggning är utmanande. Det krävs inte bara kunskap och noggrannhet utan även flexibilitet samt ett väl fungerande samarbete med de andra aktörerna i projektet. Både i projektering och utförande.