Vi har lång erfarenhet av att både renovera och producera nya parkeringshus och däck som tål de påfrestningar den här typen av anläggningar utsätts för. De lösningar vi föreslår ska leva länge och med god ekonomi för våra kunder.

Den mekaniska belastningen på ett parkeringsdäck är stor. Men det är fukt och vägsalter som står för den allvarligaste påfrestningen. Med tiden kan de tränga in i konstruktionen och försvaga både betong och armering, och det är på täckta ytor nedbrytningen är som snabbast.

Flera lösningar och system

Olika parkeringshus kräver olika lösningar. För att kunna skapa det bästa golvet utifrån de förutsättningar som finns i varje unikt projekt arbetar vi med flera olika system och metoder. Renoveringsprojekt startar alltid med en åtgärdsbedömning som ligger till grund för det förslag vi lämnar. Ett sådant kan exempelvis innefatta rivning av befintlig skadad betong, upplagning av skadade ytor, installation av tätskikt, pågjutning med till exempel vakuumbehandlad hårdbetong och läggning av lämpligt yt-/slitskikt.

En ren och säker miljö

För ytskikten finns en rad olika kombinationer av färger och system att välja mellan. Slitstyrka, fukt och halkskydd är några av faktorerna att ta hänsyn till. Genom val av färg och material går det också att påverka luftkvalitet, städbarhet samt skapa en miljö som känns trygg och säker. Våra erfarna projektledare utgör ett gott stöd genom hela arbetet.

Parkeringshus 
Conny Gustafsson

Conny Gustafsson

Affärsområdeschef

+46 (0)706-35 23 65

conny.gustafsson@linotol.se

Relaterade projekt