Hem / Pressmeddelande

Projekt för undvikande av plastiska krympsprickor i betong

Linotol deltar i ett SBUF-projekt (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond) tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, Betongindustri, Skanska och Cementa. Målsättningen är att med en ny beräkningsmetod undvika plastiska krympsprickor i betongen. En betongkonstruktions bärförmåga och tekniska funktion påverkas i hög grad om sprickor uppstår under dess livslängd. Det finns flera orsaker till sprickbildning, men huvudfokus i detta [...]

Peter Mjörnell till Linotol

Peter Mjörnell kommer närmast från Bekaert som global produktchef över ett team sales managers aktiva i över 25 länder. Utöver civilingenjörsutbildningen från Chalmers besitter Peter specialistkunskaper inom fiberarmerade betongkonstruktioner samt betonggolv och pålade plattor. Peter har deltagit i utvecklingsarbete och lansering av nya avancerade fibertyper och tillämpningar för fiberbetong och har också deltagit i arbets- [...]

Richard McCarthy – ny Teknisk Chef på Linotol

Linotol har anställt Richard McCarthy som Teknisk Chef. Richard är utbildad civilingenjör vid KTH och har en licentiatexamen på forskarnivå. Tidigare har Richard arbetat på Skanska och RISE CBI Betonginstitutet där han senast haft en roll som Affärsutvecklingschef. Richard är sedan 2011 VD för Betongföreningen (The Swedish Concrete Association), ett uppdrag som han fortsättningsvis kommer [...]

Stororder till Linotol när Lidl bygger nytt logistikcenter

Lidl bygger ett nytt stort centrallager i Örebro – och Linotol ansvarar för alla betongarbeten i projektet. Arbetet är en av de största i Linotols historia och entreprenadsumman motsvarar cirka 60 miljoner kronor. Det är företaget Tommy Allström Byggproduktion AB i Lindesberg som lagt ut entreprenaden på Linotol. Huvudbyggnaden är på cirka 40 000 m2 och [...]

Största uppdraget i Linotols historia

Linotol har fått i uppdrag av NCC Construction att utföra all platsgjuten betong vid Kärråkra Tågdepå i Hässleholm. Tågdepån, som ska bli Sveriges modernaste, ska serva och underhålla Öresundstågen. Entreprenadsumman på cirka 70 miljoner kronor innebär att det är Linotols enskilt största affär genom tiderna. – Vi har sedan i höstas deltagit i projekteringen och [...]

Helhet skapar kvalitet – och lönsamhet

Ett bra golv kräver ett helhetstänk. Allt från arkitektens ritningar till ingenjörens mätningar, materialval, tidsaspekt och ett gott gediget hantverk. Det är helhetslösningen som lagt grunden för Linotols framgångar. Under de senaste tre åren har omsättningen mer än fördubblats, från knappt 250 miljoner till en prognos på drygt 500 miljoner för innevarande år. Och det [...]

Smart rekrytering stärker företag och lönsamhet

Det gäller att komma på knepet. Kompetensförsörjning i bygg- och anläggningsbranschen är en allt större utmaning för att många företag ska växa och utvecklas. Golvspecialisten Linotol använder nya grepp för att attrahera unga, välutbildade och konkurrenskraftiga medarbetare. Utgångspunkten är att se helheten. Att bygga ett golv kräver normalt flera olika entreprenörer. Linotol har satsat på [...]

Flermiljonuppdrag i Västerås och Lund

Nytt stort parkeringshus samt kontor i Västerås och Lund till ett ordervärde av 40 miljoner. Linotol har fått i uppdrag att producera ett nytt parkeringshus för beställaren SVEAB och Västerås Parkering AB. Parkeringshuset som blir i fem plan kommer ligga i bostadsområdet Öster Mälar-strand. Uppdraget består i att forma, armera och gjuta bjälklagen som ingår [...]

Spännande år väntar golvspecialisten Linotol

Golvspecialisten Linotol fortsätter att satsa offensivt. 2017 ser ut att bli ett av de mest spännande i företagets historia. Linotol, med anor från 1929 och där nuvarande affärsverksamheter tog form 2009, växte kraftigt 2016. Man anställde 35 nya medarbetare och sysselsätter i början av det här året 150 personer på årsbasis. När 2017 startade hade Linotol [...]